Սկիզբը՝ 15.12.2021թ.

Ավարտը՝ 27.12.2021թ.

 

50 Թակարդ-Տեսախցիկների Գնման

Գնառաջարկների Ներկայացման Բաց Հարցում

Հրավեր No. 004/2021

“Վայրի Բնության և Մշակութային Արժեքների Պահպանման” Հիմնադրամը (FPWC) (Իրավաբանական հասցե՝ Խանջյան 47/1, Երևան 0001, Հայաստան) Գնառաջարկների Ներկայացման Բաց Հարցման (ԳՆՀ) ծանուցման միջոցով հրավիրում է Հայտատուներին առաջարկներ ներկայացնելու FPWC-ին 50 հատ Թակարդ-Տեսախցիկի գնման համար:

Ստորև ներկայացվում են Բաց ԳՆՀ-ի պայմանները, իսկ գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիրը և պահանջվող քանակները, ինչպես նաև սույն գնումների առանձնահատուկ պայմանները տրված են ստորև։

Կազմակերպիչ` “Վայրի Բնության և Մշակութային Արժեքների Պահպանման” Հիմնադրամ (FPWC)

Կոնտակտային անձ` Սոնա Քալանթարյան

Հեռ`    077 110 260

Էլ. փոստ` procurement@fpwc.org

 1. Դուք հրավիրվում եք մասնակցելու մրցույթին՝ ներկայացնելով գնառաջարկ նախահաշվի ձևով
 2. Դուք կարող եք գնառաջարկ ներկայացնել սույն հավելվածում նշված ապրանքի համար

3.    Ձեր գնառաջարկը պետք է ներկայացվի procurement@fpwc.org հասցեին, Subject դաշտում նշելով՝ 50 հատ Թակարդ-Տեսախցիկի Հարցում

 1. Գնառաջարկները ներկայացման վերջնաժամկետը՝ ոչ ուշ, քան 12.2021 ժամը 14:00 (Հայաստանի տեղական ժամանակով):

Ձեռքբերման Բաց Գնառաջարկների Ներկայացման Հարցում

Գնառաջարկի փաթեթը պետք է ներառի․

 1. Տիտղոսաթերթ՝ Կազմակերպության վավերապայմաններով
 2. Գնառաջարկ

(Տիտղոսաթերթի և Գնառաջարկի ստանդարտ ձևերը տրված են ստորև։)

Մատակարարի ընտրությունը իրականացվում է հիմք ընդունելով ապրանքի Տեխնիկական բնութագրում նշված չափանիշներին համապատասխանելիությունը և տրամադրվող գինը:

Այն գնառաջարկները, որոնք Տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրերից ցածր պարամետրեր կառաջարկեն, կարող են մերժվել որպես տեխնիկական պայմաններին չհամապատասխանող։

Մատակարարման և Կատարման Այլ Պայմաններ

 • Գները պետք է ներկայացվեն ՀՀ դրամով, առանց ԱԱՀ-ի, ինչպես նաև` ներառյալ ԱԱՀ-ը։
 • Գնառաջարկը կգնահատվի, և պայմանագիրը կկնքվի լավագույն առաջարկ ներկայացնող կազմակերպության հետ:
 • Ավելացված արժեքի հարկի ազատված լինելու տեղեկանքը ներկայացվում է մատակարարին

Գնառաջարկների ներկայացման հարցումը մրցույթ չէ, և ԳՆՀ ընթացակարգը նաև չի համարվում հրապարակային մրցույթ: Այն հանդիսանում է շուկայում առկա համապատասխան Առաջարկների հավաքագրման գործընթաց, որի արդյունքում Առաջարկներից  լավագույնը կարող է ընդունվել: Առաջարկների ներկայացման հարցման գործընթացը չի կարգավորվում ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 463-465, 1043-1044 հոդվածներով և «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքով:

Թակարդ-Տեսախցիկի Տեխնիկական Առաջադրանք

Technical Specifications for Trap Camera

Camera Features:

 • 20 MP
 • 2” Color Viewing Screen
 • 36 m. Long Range Infrared Illumination at Night
 • 25 m. Invisible Infrared Illumination at Night
 • Adjustable IR Flash (Power Save, Long Range, Fast Motion)
 • 3 – 0.7 second Adjustable Trigger Speed
 • 1920 x 1080 FHD Videos with Sound (5 sec.- 2 min. length)
 • Adjustable Detection Range up to 80 ft.
 • 6 Second Recovery Time between Images
 • Illuma-Smart Technology Automatically adjusts IR Flash for Perfect Night Photos
 • SD Card Management Options
 • Smart IR Video
 • Long Battery Life from 16 AA batteries (not included)
 • Battery Meter Functions with Alkaline and Lithium Batteries
 • Up to 8 Multi Shot Images
 • Up to 8 Rapid Fire Images
 • Programmable Picture Delay (1 sec. – 60 min.)
 • Picture info bar displays: Time, Date, Temperature, Moon Phase, Camera ID, baro pressure
 • 12-volt External Power Jack
 • Supports up to 512GB SDXC Memory Card (not included)
 • ¼” -20 Tripod Socket
 • Metal Tree Mount Bracket

Cellular Functions:

 • Operates on 4G LTE Network
 • Uploads standard images
 • Uploads HD images or Video clips
 • GPS tagged images
 • Mapping feature
 • Email / Text images or video clips
 • Create and Manage footage in Folders
 • Activate cameras only when you need them
 • Scheduled or immediate image uploads
Գնառաջարկի փաթեթ

Սկիզբը՝ 17.11.2021թ. Ավարտը՝ 29.11.2021թ.  

Ջերմատեսիլ Տեսախցիկի Գնման

Գնառաջարկների Ներկայացման Բաց Հարցում

Հրավեր No. 002/2021 “Վայրի Բնության և Մշակութային Արժեքների Պահպանման” Հիմնադրամը (FPWC) (Իրավաբանական հասցե՝ Խանջյան 47/1, Երևան 0001, Հայաստան) Գնառաջարկների Ներկայացման Բաց Հարցման (ԳՆՀ) ծանուցման միջոցով հրավիրում է Հայտատուներին առաջարկներ ներկայացնելու FPWC-ին Ջերմատեսիլ Տեսախցիկի գնման համար: Ստորև ներկայացվում են Բաց ԳՆՀ-ի պայմանները, իսկ գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիրը և պահանջվող քանակները, ինչպես նաև սույն գնումների առանձնահատուկ պայմանները տրված են ստորև։ Կազմակերպիչ` “Վայրի Բնության և Մշակութային Արժեքների Պահպանման” Հիմնադրամ (FPWC) Կոնտակտային անձ` Սոնա Քալանթարյան Հեռ`    077 110 260 Էլ. փոստ` procurement@fpwc.org

 1. Դուք հրավիրվում եք մասնակցելու մրցույթին՝ ներկայացնելով գնառաջարկ նախահաշվի ձևով
 2. Դուք կարող եք գնառաջարկ ներկայացնել սույն հավելվածում նշված ապրանքի համար

3.  Ձեր գնառաջարկը պետք է ներկայացվի procurement@fpwc.org հասցեին, Subject դաշտում նշելով՝ Ջերմատեսիլ Տեսախցիկի Հարցում

 1. Գնառաջարկները ներկայացման վերջնաժամկետը՝ ոչ ուշ, քան 11.2021 ժամը 14:00 (Հայաստանի տեղական ժամանակով):

Ձեռքբերման Բաց Գնառաջարկների Ներկայացման Հարցում Գնառաջարկի փաթեթը պետք է ներառի․

 1. Տիտղոսաթերթ՝ Կազմակերպության վավերապայմաններով
 2. Գնառաջարկ

(Տիտղոսաթերթի և Գնառաջարկի ստանդարտ ձևերը տրված են ստորև։) Մատակարարի ընտրությունը իրականացվում է հիմք ընդունելով ապրանքի Տեխնիկական բնութագրում նշված չափանիշներին համապատասխանելիությունը և տրամադրվող գինը: Այն գնառաջարկները, որոնք Տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրերից ցածր պարամետրեր կառաջարկեն, կարող են մերժվել որպես տեխնիկական պայմաններին չհամապատասխանող։ Մատակարարման և Կատարման Այլ Պայմաններ

 • Գները պետք է ներկայացվեն ՀՀ դրամով, առանց ԱԱՀ-ի, ինչպես նաև` ներառյալ ԱԱՀ-ը։
 • Գնառաջարկը կգնահատվի, և պայմանագիրը կկնքվի լավագույն առաջարկ ներկայացնող կազմակերպության հետ:
 • Ավելացված արժեքի հարկի ազատված լինելու տեղեկանքը ներկայացվում է մատակարարին

Գնառաջարկների ներկայացման հարցումը մրցույթ չէ, և ԳՆՀ ընթացակարգը նաև չի համարվում հրապարակային մրցույթ: Այն հանդիսանում է շուկայում առկա համապատասխան Առաջարկների հավաքագրման գործընթաց, որի արդյունքում Առաջարկներից  լավագույնը կարող է ընդունվել: Առաջարկների ներկայացման հարցման գործընթացը չի կարգավորվում ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 463-465, 1043-1044 հոդվածներով և «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքով: Գնառաջարկի փաթեթ Տեխնիկական նկարագիր


Սկիզբը՝ 17.11.2021թ. Ավարտը՝ 29.11.2021թ.

Ջերմատեսիլ Տեսախցիկով Դրոնի Գնման

Գնառաջարկների Ներկայացման Բաց Հարցում

Հրավեր No. 001/2021 “Վայրի Բնության և Մշակութային Արժեքների Պահպանման” Հիմնադրամը (FPWC) (Իրավաբանական հասցե՝ Խանջյան 47/1, Երևան 0001, Հայաստան) Գնառաջարկների Ներկայացման Բաց Հարցման (ԳՆՀ) ծանուցման միջոցով հրավիրում է Հայտատուներին առաջարկներ ներկայացնելու FPWC-ին Ջերմատեսիլ Տեսախցիկով Դրոնի գնման համար: Ստորև ներկայացվում են Բաց ԳՆՀ-ի պայմանները, իսկ գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիրը և պահանջվող քանակները, ինչպես նաև սույն գնումների առանձնահատուկ պայմանները տրված են ստորև։ Կազմակերպիչ` “Վայրի Բնության և Մշակութային Արժեքների Պահպանման” Հիմնադրամ (FPWC) Կոնտակտային անձ` Սոնա Քալանթարյան Հեռ`    077 110 260 Էլ. փոստ` procurement@fpwc.org

 1. Դուք հրավիրվում եք մասնակցելու մրցույթին՝ ներկայացնելով գնառաջարկ նախահաշվի ձևով
 2. Դուք կարող եք գնառաջարկ ներկայացնել սույն հավելվածում նշված ապրանքի համար

3.    Ձեր գնառաջարկը պետք է ներկայացվի procurement@fpwc.org հասցեին, Subject դաշտում նշելով՝ Ջերմատեսիլ Տեսախցիկով Դրոնի Հարցում

 1. Գնառաջարկները ներկայացման վերջնաժամկետը՝ ոչ ուշ, քան 11.2021 ժամը 14:00 (Հայաստանի տեղական ժամանակով):

Ձեռքբերման Բաց Գնառաջարկների Ներկայացման Հարցում  Գնառաջարկի փաթեթը պետք է ներառի․

 1. Տիտղոսաթերթ՝ Կազմակերպության վավերապայմաններով
 2. Գնառաջարկ

(Տիտղոսաթերթի և Գնառաջարկի ստանդարտ ձևերը տրված են ստորև։) Մատակարարի ընտրությունը իրականացվում է հիմք ընդունելով ապրանքի Տեխնիկական բնութագրում նշված չափանիշներին համապատասխանելիությունը և տրամադրվող գինը: Այն գնառաջարկները, որոնք Տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրերից ցածր պարամետրեր կառաջարկեն, կարող են մերժվել որպես տեխնիկական պայմաններին չհամապատասխանող։ Մատակարարման և Կատարման Այլ Պայմաններ

 • Գները պետք է ներկայացվեն ՀՀ դրամով, առանց ԱԱՀ-ի, ինչպես նաև` ներառյալ ԱԱՀ-ը։
 • Գնառաջարկը կգնահատվի, և պայմանագիրը կկնքվի լավագույն առաջարկ ներկայացնող կազմակերպության հետ:
 • Ավելացված արժեքի հարկի ազատված լինելու տեղեկանքը ներկայացվում է մատակարարին

Գնառաջարկների ներկայացման հարցումը մրցույթ չէ, և ԳՆՀ ընթացակարգը նաև չի համարվում հրապարակային մրցույթ: Այն հանդիսանում է շուկայում առկա համապատասխան Առաջարկների հավաքագրման գործընթաց, որի արդյունքում Առաջարկներից  լավագույնը կարող է ընդունվել: Առաջարկների ներկայացման հարցման գործընթացը չի կարգավորվում ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 463-465, 1043-1044 հոդվածներով և «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքով: Գնառաջարկի փաթեթ Տեխնիկական նկարագիր


 

Սկիզբը՝ 15.12.2021թ.

Ավարտը՝ 27.12.2021թ.

 

Toyota Pick-Up-ի կամ Համարժեք Մեքենայի Գնման

Առաջարկների Ներկայացման Բաց Հարցում

Հրավեր No. 003/2021

“Վայրի Բնության և Մշակութային Արժեքների Պահպանման” Հիմնադրամը (FPWC) (Իրավաբանական հասցե՝ Խանջյան 47/1, Երևան 0001, Հայաստան) Աջարկների Ներկայացման Բաց Հարցման (ԱՆՀ) ծանուցման միջոցով հրավիրում է Հայտատուներին առաջարկներ ներկայացնելու FPWC-ին Toyota Pick-Up-ի գնման համար:

Ստորև ներկայացվում են Բաց ԱՆՀ -ի պայմանները, իսկ գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիրը և պահանջվող քանակը, ինչպես նաև սույն գնումների առանձնահատուկ պայմանները տրված են ստորև։

Կազմակերպիչ` “Վայրի Բնության և Մշակութային Արժեքների Պահպանման” Հիմնադրամ (FPWC)

Կոնտակտային անձ` Սոնա Քալանթարյան

Հեռ`    077 110 260

Էլ. փոստ` procurement@fpwc.org

 • Դուք հրավիրվում եք մասնակցելու մրցույթին՝ ներկայացնելով փաթեթ կազմված երկու բաժնից Կոմերցիոն և Տեխնիկական։ (Մանրամասները ստորև).
 1. Դուք կարող եք առաջարկ ներկայացնել սույն հավելվածում նշված ապրանքի համար
 2. Ձեր առաջարկը պետք է ներկայացվի procurement@fpwc.org հասցեին, Subject դաշտում նշելով Toyota Pick-Up-ի Գնման Հարցում
 3. Առաջարկները ներկայացման վերջնաժամկետը՝ ոչ ուշ, քան 27․12․2021 ժամը 14:00 (Հայաստանի տեղական ժամանակով):

Ձեռքբերման Բաց Առաջարկների Ներկայացման Հարցում

Գնառաջարկի փաթեթը պետք է ներառի․

 1. Տիտղոսաթերթ՝ Կազմակերպության վավերապայմաններով
 2. Գնառաջարկ
 3. Մեքենայի Տեխնիկական մանրամասների ցուցակ

(Տիտղոսաթերթի և Գնառաջարկի ստանդարտ ձևերը տրված են ստորև։)

Մատակարարի ընտրությունը իրականացվում է հիմք ընդունելով Ծառայությունների Տեխնիկական բնութագրում նշված չափանիշներին համապատասխանելիությունը և տրամադրվող գինը:

Առաջարկները գնահատվում են հետևյալ չափանիշների հիման վրա.

 • Ֆինանսակոմերցիոն չափանիշ (70%)
 • Տեխնիկական չափանիշ (30%)

Այն գնառաջարկները, որոնք Տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրերից ցածր պարամետրեր կառաջարկեն, կարող են մերժվել որպես տեխնիկական պայմաններին չհամապատասխանող։

Մատակարարման և Կատարման Այլ Պայմաններ

 • Գները պետք է ներկայացվեն ՀՀ դրամով, առանց ԱԱՀ-ի, ինչպես նաև` ներառյալ ԱԱՀ-ը։
 • Օտարերկրյա կազմակերպությունները կարող են գինը նշել ԱՄՆ Դոլարով, որը պետք է նեռարի արտահանման բոլոր ծախսերը, բացի բեռնափոխադրումից։
 • Առաջարկը կգնահատվի, և պայմանագիրը կկնքվի լավագույն առաջարկ ներկայացնող  կազմակերպության հետ:
 • Ավելացված արժեքի հարկի ազատված լինելու տեղեկանքը ներկայացվում է մատակարարին

Առաջարկների Ներկայացման Հարցումը մրցույթ չէ, և ԱՆՀ ընթացակարգը նաև չի համարվում հրապարակային մրցույթ: Այն հանդիսանում է շուկայում առկա համապատասխան Առաջարկների հավաքագրման գործընթաց, որի արդյունքում Առաջարկներից  լավագույնը կարող է ընդունվել: Առաջարկների ներկայացման հարցման գործընթացը չի կարգավորվում ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 463-465, 1043-1044 հոդվածներով և «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքով:

Տեխնիկական Առաջադրանք

Toyota Pick-Up-ի կամ Համարժեք Մեքենայի Գնման Համար

Կազմակերպությունը / Անհատը պիտի ներկայացնի Toyota Land Cruiser 79 մակնիշի  Pick-Up, Single Cabin, Արտադրության Տարեթիվ՝ 2018թ․, 2019 թ․ կամ 2020 թ․-ի Արտադրության, կամ համարժեք մեքենա, Տեխնիկական մանրամասների մանրամասն ցուցակ, որը պետք է անպայման նեռարի՝

 • Մեքենայի Վազքի Հաշվիչի Ցուցումը
 • Նստատեղերի Քանակը
 • Շարժիչի Ձիաուժը
 • Մեքենայի Արտադրման Տարեթիվը
Գնառաջարկի փաթեթ